doctrina英语

n. doctrine, teaching, tenet, gospel, lore, doxy, institution, light

例句

Se aseamănă cu situaţia de la sfârşitul anilor 1950, când poporul american şi sistemul american au dat dovadă de capacitatea de a înlătura doctrina McCarthy.
It is similar to the situation we had at the beginning of the 1950s when the American people and the American system demonstrated its ability to get rid of McCarthyism.
发音 发音 发音 Report Error!
Protecţia mediului este folosită chiar ca pretext pentru intervenţiile imperialiste, în conformitate cu "doctrina Solana”.
Environmental protection is even being used as a pretext for imperialist interventions in accordance with the 'Solana doctrine'.
发音 发音 发音 Report Error!
La Washington, acum zece ani, pe 23 şi 24 aprilie 1999, liderii statelor membre NATO au semnat cea de-a 50-a declaraţie aniversară aprobând noua sa doctrină.
In Washington ten years ago, on 23 and 24 April 1999, the leaders of the ΝΑΤΟ member states signed a 50th anniversary declaration approving its new doctrine.
发音 发音 发音 Report Error!
Doctrina care a fost aplicată de-a lungul ultimilor 20 de ani a eşuat în mod spectaculos.
The doctrine applied over the last 20 years has failed spectacularly.
发音 发音 发音 Report Error!
Această doctrină este total greşită.
That dogma is completely wrong.
发音 发音 发音 Report Error!
Dacă apărătorii doctrinei neoliberale ar fi ascultat avertizările socialiştilor, nu ne-am fi aflat acum în această criză.
If the defenders of neoliberal doctrine had listened to the warnings of the socialists, we would not now be embroiled in this crisis.
发音 发音 发音 Report Error!
- (HU) Creştinismul şi doctrina drepturilor umane universale ne prezintă o singură măsură, cea a demnităţii umane şi a respectului necondiţionat pentru viaţa umană.
- (HU) Christianity and the doctrine of universal human rights presents us with a single measure, that of human dignity and unconditional respect for human life.
发音 发音 发音 Report Error!
Acesta este un nou pas către uşorul totalitarism pe care îl reprezintă această nouă doctrină a corectitudinii politice.
This is a real step towards the soft totalitarianism that is this new doctrine of political correctness.
发音 发音 发音 Report Error!
Modul neglijent în care Comisia risipeşte banii Comunităţii este derutant şi consider că este rezultatul atât al discernământului slab, cât şi al doctrinei din spatele abordării.
The nonchalant manner in which the Commission squanders the Community's money is puzzling, and I think it is the result both of poor discernment and of the doctrine behind their approach.
发音 发音 发音 Report Error!
Judecata sănătoasă care stă la baza întrebărilor adresate merge dincolo de simpla evaluare a doctrinei şi de consecvenţa dintre intenţiile declarate şi interpretarea lor.
The common sense behind the questions that have been asked goes beyond a mere evaluation of doctrine and the consistency between declared intentions and their interpretation.
发音 发音 发音 Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com