wiggle土耳其语

发音
f. rahat durmamak, kıpır kıpır oynamak, kıpırdamak, kıvrılmak, oynatmak, kıpırdatmak

例句

With horror Nancy saw a wiggling creature come out of that bag.
Nancy, çantadan sağa sola kıvrıla kıvrıla çıkan yaratığı görünce ürktü.
发音 发音 发音 Report Error!
Everyone look! His ears wiggle if you scratch his chin.
Millet bakın! Çenesini kaşıdığınızda kulakları oynuyor.
发音 发音 发音 Report Error!
Can you wiggle your ears?
Kulaklarını oynatabilir misin?
发音 发音 发音 Report Error!
The doctor asked me to wiggle my toes.
Doktor ayak parmaklarımı kıpırdatmamı istedi.
发音 发音 发音 Report Error!
Tom wiggled his nose.
Tom burnunu oynattı.
发音 发音 发音 Report Error!
Tom wiggled his toes.
Tom parmaklarını oynattı.
发音 发音 发音 Report Error!

同义词

shake: jiggle, shimmer


dictionary extension
© dictionarist.com