offered波兰语

发音
a. oferowany

例句

While I see what you say, I can't accept your offer.
Choć rozumiem co masz na myśli, nie mogę zgodzić się na twoją propozycję.
发音 发音 发音 Report Error!
He responded to her offer with a laugh.
Odpowiedział ze śmiechem na jej propozycję.
发音 发音 发音 Report Error!
She turned down my offer.
Odrzuciła moją propozycję.
发音 发音 发音 Report Error!
I offered to help her with her homework.
Zaproponowałem jej pomoc przy pracy domowej.
发音 发音 发音 Report Error!
Can I offer you another piece of cake?
Czy mogę ci zaproponować następny kawałek ciasta?
发音 发音 发音 Report Error!
I would offer you a coffee if you had the time.
Zaproponowałbym ci kawę, gdybyś miał czas.
发音 发音 发音 Report Error!
I just want to make sure that his offer has no strings attached.
Po prostu chcę się upewnić, że jego oferta nie ma żadnych haczyków.
发音 发音 发音 Report Error!
They gave me an offer that I couldn't refuse.
Dali mi propozycję, której nie mogłem odmówić.
发音 发音 发音 Report Error!
Tom made me an offer I couldn't refuse.
Tom złożył mi ofertę, której nie mogłem odrzucić.
发音 发音 发音 Report Error!
She tried to persuade him not to decline the offer.
Próbowała go przekonać, żeby nie odrzucał propozycji.
发音 发音 发音 Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com