squash波兰语

发音
n. miazga, miąższ, tłok, dynia
v. miażdżyć, gnieść, zdusić, zduszać

例句

There is no threat to any existing group - nor is the rule change an attempt to squash Eurosceptics, who have more than the new minimum number.
Nie ma zagrożenia dla którejkolwiek z istniejących grup - zmiana artykułu nie jest też próbą uciszenia eurosceptyków, którzy są liczniejsi, niż nowo wymagane minimum.
发音 发音 发音 Report Error!

同义词

lower: sink, dull, depress, drop, settle, dip, reducedictionary extension
© dictionarist.com