stronger波兰语

发音
adj. silny, mocny, potężny, ostry, trwały, dosadny, wyskokowy, esencjonalny, przekonywający, muskularny, siarczysty

例句

A healthy diet meant a stronger soldier and a longer life.
Zdrowa dieta oznaczała silniejszego żołnierza i dłuższe życie.
发音 发音 发音 Report Error!
I tried to push the figure, but I was met with stronger resistance than I expected. My arms were grabbed just above the elbows, and I heard a man’s voice.
Próbowałem odepchnąć postać, ale spotkałem się z silniejszym oporem, niż tego oczekiwałem. Moje ramiona zostały złapane powyżej łokci i usłyszałem głos mężczyzny.
发音 发音 发音 Report Error!
Our country grows stronger day by day.
Z dnia na dzień nasz kraj rośnie w siłę.
发音 发音 发音 Report Error!
Turkey was stronger than Greece.
Turcja była silniejsza od Grecji.
发音 发音 发音 Report Error!
My dad is stronger than your dad.
Mój tata jest silniejszy od twojego.
发音 发音 发音 Report Error!
He is stronger than me.
On jest silniejszy ode mnie.
发音 发音 发音 Report Error!
I'm stronger than yesterday.
Jestem silniejszy, niż wczoraj.
发音 发音 发音 Report Error!
I'm getting stronger every day.
Staję się silniejszy każdego dnia.
发音 发音 发音 Report Error!
He's stronger than you.
Jest silniejszy od ciebie.
发音 发音 发音 Report Error!
I therefore support this resolution. I only wish it were stronger.
W związku z tym popieram przedmiotową rezolucję, żałując jedynie, że nie jest mocniejsza.
发音 发音 发音 Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com