ado罗马尼亚

发音
n. agitaţie, zarvă, zgomot, tapaj, vociferare, caz mare, dificultate

例句

in writing. - Russia blocked gas supplies at an extremely inopportune time for European consumers and it is essential that the gas deliveries are restored without further ado.
în scris. - Rusia a blocat furnizarea gazului într-un moment extrem de inoportun pentru consumatorii europeni şi reluarea livrării gazului este esenţială, fără alte comentarii.
发音 发音 发音 Report Error!
It would therefore be inconsistent with our earlier positions to give consent without further ado.
Prin urmare, nu am fi consecvenţi cu poziţiile noastre anterioare dacă am acorda aprobarea fără alte formalităţi.
发音 发音 发音 Report Error!
I believe that if Shakespeare had written a play about the debate surrounding ACTA, he would have named this one 'Much Ado about Nothing', too.
Cred că, dacă Shakespeare ar fi scris o piesă despre dezbaterea din jurul ACTA, ar fi intitulat-o, de asemenea, "Mult zgomot pentru nimic”.
发音 发音 发音 Report Error!
Therein lies my second point: much ado about nothing.
Cea de-a doua observație a mea este următoarea:mult zgomot pentru nimic.
发音 发音 发音 Report Error!

同义词

a rapid active commotion: din, fuss, tumult, ruckus, commotion, flurry, bustle, rumpus, ruction, stir, hustledictionary extension
© dictionarist.com