support罗马尼亚

发音
n. sprijin, reazem, ajutor, sprijinire, susţinere, suport, rezemare, protecţie, bază, căpătâi, cârjă, hrană, întreţinere, subzistenţă, adăpost, stâlp, consolă, postament, mângâiere
v. sprijini, susţine, secunda, ajuta, proteja, încuraja, favoriza, duce, îngriji de, întreţine, suporta, ţine, alimenta, răbda, îndura, tolera

例句

More and more people promised to support him.
Din ce în ce mai mulţi oameni promiteau să-l susţină.
发音 发音 发音 Report Error!
He's supporting you voluntarily.
Te susține în mod voluntar.
发音 发音 发音 Report Error!
What team do you support?
Cu ce echipă ții?
发音 发音 发音 Report Error!
I'm supporting France in the World Cup.
Eu susțin Franța în Cupa Mondială.
发音 发音 发音 Report Error!
I am in favour of prescribing action plans at national level and support the proposal that the law should put the reduction in the use of such products at its core.
Sunt în favoarea prescrierii unor planuri de acţiune la nivel naţional şi susţin propunerea ca legislaţia să se axeze pe reducerea utilizării acestor produse.
发音 发音 发音 Report Error!
President Mitterrand and Chancellor Kohl were also the political architects of the euro, even though there were many who supported this monetary success, starting with Jacques Delors.
Preşedintele Mitterrand şi cancelarul Kohl au fost de asemenea arhitecţii politici ai monedei euro, deşi au existat şi multe alte persoane care au sprijinit acest succes monetar, începând cu Jacques Delors.
发音 发音 发音 Report Error!
The support of European citizens for the idea of Europe is the strongest guarantee of Europe's future.
Sprijinul cetăţenilor europeni pentru ideea europeană este cea mai solidă garanţie pentru viitorul Europei.
发音 发音 发音 Report Error!
I fully support the call by the rapporteur to encourage the promotion of initiatives in the area of dialogue with citizens.
Eu sprijin întru totul apelul raportoarei de a încuraja promovarea iniţiativelor în domeniul dialogului cu cetăţenii.
发音 发音 发音 Report Error!
Mr Klinz has presented a compromise document that I can support.
Dl Klinz a prezentat un document de compromis pe care îl pot sprijini.
发音 发音 发音 Report Error!
in writing. - (SV) We support the report, as we believe that sustainable public finances are very important.
Noi sprijinim raportul, deoarece considerăm că finanţele publice durabile sunt foarte importante.
发音 发音 发音 Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com