alive and well荷兰语

发音
levend en wel

例句

Mr President, I am glad to see the tradition of speaking to the Commissioner is still alive and well.
Mijnheer de Voorzitter, het doet mij genoegen vast te stellen dat de traditie om zich te richten tot de commissaris nog springlevend is.
发音 发音 发音 Report Error!
Mr President, despite the tragic events of 11 September, the tourism industry is alive and well.
handel, onderzoek en energie. Voorzitter, ondanks de tragische gebeurtenissen van 11 september is de toeristische sector springlevend.
发音 发音 发音 Report Error!
But our concern for the fate of the Palestinians remains alive and well.
Dit doet echter niets af aan onze zeer ernstige bezorgdheid over het lot van de Palestijnen.
发音 发音 发音 Report Error!
We need to send a clear message that social Europe is alive and well.
We moeten een duidelijke boodschap zenden om te laten zien dat sociaal Europa springlevend is.
发音 发音 发音 Report Error!
Mr President, discrimination is alive and well, and it is living in the world and in the European Union.
(EN) Mijnheer de Voorzitter, discriminatie is nog springlevend in de wereld en in de Europese Unie.
发音 发音 发音 Report Error!
Three years later, a few myths are clearly still alive and well, and they need to be quashed.
Drie jaar later bestaat een aantal van de mythen blijkbaar nog altijd, en die verdienen uit de wereld te worden geholpen.
发音 发音 发音 Report Error!
Book-burning is alive and well.
Boekverbranding is springlevend.
发音 发音 发音 Report Error!
I am glad to hear that he is alive and well.
Ik verneem nu tot mijn groot genoegen dat hij gezond en wel is.
发音 发音 发音 Report Error!
We want jobs in city centres, we want the inner cities to be alive and well.
Wij willen werkgelegenheid in de binnenstad, wij willen levendige, vitale binnensteden.
发音 发音 发音 Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com