alive to荷兰语

发音
bn. vatbaar, gevoelig voor

例句

It is a disgrace that animals are transported alive to be slaughtered.
Het is een schande dat dieren levend worden vervoerd om vervolgens te worden geslacht.
发音 发音 发音 Report Error!
The European institutions are alive to the problem.
De Europese instellingen zijn zich van dit probleem bewust.
发音 发音 发音 Report Error!
As the Member for Alsace, I am also very alive to the problems facing those who have to cross frontiers to work.
Als afgevaardigde uit de Elzas ben ik ook extra ontvankelijk voor de problemen waarmee de grensarbeiders te maken hebben.
发音 发音 发音 Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com