sustenance荷兰语

发音
zn. (levens)onderhoud, voeding, voedsel

例句

As Mrs Klamt too emphasised recently, we must not give sustenance to the idea that the EU is constructing walls around itself.
Wij mogen niet het idee voeden dat de Europese Unie muren om zich heen bouwt, zoals ook mevrouw Klamt zojuist onderstreepte.
发音 发音 发音 Report Error!
Half of the population will survive under foreign sustenance or will face starvation.
De helft van de bevolking zal alleen dankzij buitenlandse steun overleven of anders verhongeren.
发音 发音 发音 Report Error!
You forget that it is not simply a product, it is a popular form of sustenance, and it provides excellent employment.
U vergeet blijkbaar dat dit niet zo maar een product is. Dit is volksvoedsel en een prachtige bron van werkgelegenheid.
发音 发音 发音 Report Error!

同义词

livelihood: work, living, support, subsistence, vocation, business, bread


dictionary extension
© dictionarist.com