onvolmaakt英语

发音
adj. imperfect, imperfective, faulty

例句

Maar het akkoord is onvolmaakt.
But the accord is not perfect.
发音 发音 发音 Report Error!
Het is echter onvolmaakt en onvolledig ten opzichte van wat het zou moeten zijn.
However, it is imperfect and incomplete compared to what it should be.
发音 发音 发音 Report Error!
Mensenwerk is echter altijd onvolmaakt en onvolledig. Daar ontsnapt ook dit document niet aan.
As the work of human hands, however, it is not perfect or polished.
发音 发音 发音 Report Error!
Daarop antwoord ik dat die overeenkomsten onvolmaakt zijn en wel op tweeërlei gebied.
To which I would reply that these conventions are imperfect, and reflect two points of view.
发音 发音 发音 Report Error!
Het is niet democratisch genoeg, het zal onvolmaakt blijven.
It is not democratic enough; it will remain imperfect.
发音 发音 发音 Report Error!
Van al haar verworvenheden blijft deze de meest opmerkelijke, ook al blijft zij onvolmaakt.
Of all its achievements, this remains the most remarkable, even if it does have its faults.
发音 发音 发音 Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com