onvoorzien英语

发音
adj. unforeseen, uncontemplated, unrehearsed, unprovided

例句

In het verslag wordt de Commissie verzocht met wettelijk bindende definities te komen voor de begrippen “onvoorzien” en “technisch niet te voorkomen”.
The report asks the Commission to establish legally-binding definitions of the terms 'adventitious' and 'technically unavoidable'.
发音 发音 发音 Report Error!
Soms is de schade onvoorzien.
Sometimes the damage is inadvertent.
发音 发音 发音 Report Error!
Slecht weer veroorzaakt over de hele planeet ook ander onvoorzien menselijk leed.
Adverse weather is causing other unforeseen human tragedy across our planet.
发音 发音 发音 Report Error!
Er is hier dus helaas geen sprake van een onvoorzien ongeluk.
It was therefore not an unforeseeable accident.
发音 发音 发音 Report Error!

同义词

1. onverhoeds: plotseling
2. onverwachts: abrupt, ineens, pardoesdictionary extension
© dictionarist.com